Tag:

Di tích quốc gia đặc biệt

TTCT - Danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, với những ảnh hưởng sâu đậm tới đời sống văn hóa, tâm linh của người dân xứ Quảng, vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Gìn giữ những giá trị “sơn kỳ thủy tú” nơi này ra sao trên con đường phát triển du lịch sắp tới?