Tag:

Digital footprint

TTCT - Anh lên đường với biệt danh Hầu Như Vô Hại. Anh thân thiện và nói rằng mình làm trong ngành công nghệ. Khi anh chết, không ai biết anh là ai. Hành trình tìm kiếm nhân thân của anh, với sự lùng sục từ mọi ngả, mọi phương tiện công nghệ, đến nay vẫn bế tắc.

TTCT - Trường hợp của Hầu Như Vô Hại quả là kỳ lạ, nhất là khi ta đang sống trong thời đại với nghịch lý buồn cười: nếu anh không có chút thông tin nào trên mạng thì anh không tồn tại. Nếu tôi Google mà không có kết quả nào về anh, anh là một kẻ vô cùng khả nghi.