Tag:

Đội game Cybercore

TTCT - Ở Việt Nam, rất nhiều người vẫn “dị ứng” với eSports (thể thao điện tử) vì cho rằng nó là game online đang đem tới nhiều phiền toái cho gia đình, xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế eSports khác với game online thông thường, và một kết quả nghiên cứu của Đức nói rằng chơi eSports thật sự là thể thao.