Tag:

Dòng sông biến mất

TTCT - “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà...”, câu hát thật đúng khi mà một đô thị sầm uất như Sài Gòn cũng có một dòng sông. Hay đúng hơn, chính dòng sông uốn lượn ấy đã hình thành nên Sài Gòn, từ những xóm nhỏ trên bến dưới thuyền mà dần đông nên đô thị, siêu đô thị.