Tag:

Dự án Barcode

  • TTCT
  • 4/12/2012
  • 59 từ

TTCT - Hoàng hôn xuống biến những tòa nhà của “Dự án Barcode” (Na Uy) như một khối rubic sắc màu.