Tag:

DUY

  • DUY
  • 19/6/2013
  • 1280 từ

TTCT - 1. Đầu năm 2013, tôi có dịp đến một nơi cách TP.HCM 100km, một làng ven biển. Ở nhờ nhà một người bạn quen, chúng tôi sống cuộc sống của gia đình bạn.