Tag:

Tôi đã có thẻ xanh như thế nào?

TTCT - Kiếm thẻ xanh ở Mỹ là một câu chuyện nóng trong nhiều năm nay đối với dân có của ăn của để. Lên mạng gõ dòng chữ “kiếm thẻ xanh ở Mỹ”, lập tức hiện lên vô số công ty dịch vụ quảng cáo tưng bừng, hứa hẹn chắc như đinh đóng cột.