Tag:

Eu chịu hết nổi

TTCT EU đang rên xiết trước làn sóng di cư/di tản không ngừng. Cuối cùng thì Thổ Nhĩ Kỳ, nước đầu tiên hứng dòng người tị nạn, đang được Đức hứa hẹn xem xét việc gia nhập EU, đổi lại việc Thổ Nhĩ Kỳ chịu khó gánh luôn làn sóng di trú ấy.