Tag:

Eurasian Normads

TTCT - Phải đến thế kỷ 4 trước Công nguyên, các hoàng đế Ba Tư và La Mã mới ghi nhận như một cách thừa nhận sự hiện diện của những bộ lạc không nơi chốn ẩn trú cố định, thích đi theo tiếng gọi hoang dã từ bìa rừng Taiga đến sa mạc Trung Á được gọi là “Eurasian Normads”, nghĩa là “Du mục Á - Âu”...