Tag:

FB ngăn tự tử

TTCT - Trong hơn 2 tỉ người dùng Facebook, có không ít người mang tâm trạng tuyệt vọng và có ý định muốn kết liễu đời mình. Mark Zuckerberg tự trao cho mình sứ mạng tìm cách ngăn chặn điều đó xảy ra với sự giúp sức của trí tuệ nhân tạo (AI).