Tag:

FPA

TTCT - Liên minh châu Âu (EU) đang có những động thái rõ ràng hướng tới một nền quốc phòng khác trước: nhiều tham vọng hơn, đa phương hơn và quan tâm tới những lợi ích cụ thể của khối hơn, thay vì chỉ gắn chặt với các chiến lược quốc phòng của đồng minh số 1 Hoa Kỳ như từ trước tới nay.