Tag:

Gabriel Garcia Marquez

TTCT - Ở kỷ nguyên thừa mứa nỗi sợ, sự nhàm chán và chiến tranh vô nghĩa, bộ tiểu thuyết Kiến, và kèm trong đó là Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, vẫn sống động và hợp thời.

TTCT - Vào giai đoạn khó khăn nhất của đất nước Việt Nam thời hậu chiến, ngay sau cuộc chiến tranh biên giới 1979, Gabriel Garcia Marquez đã có một bài viết đặc biệt (gần 5.000 từ) cho tờ tạp chí lừng lẫy của Mỹ và thế giới The Rolling Stones về một Việt Nam đang vật lộn giữa thời kỳ chuyển giao cam khổ.