Tag:

Ghế của Ronaldo

TTCT - Lòng yêu vô hạn môn thể thao vua của Kadhim Ali đã khiến anh tuyên bố là mình có trao đổi email với Ronaldo. Kết quả là Ronaldo đã hứa chắc, theo như lời Kadhim Ali nói với hàng xóm, là cầu thủ bóng đá cùng vợ con sẽ sang thăm anh và ở chơi làm khách một vài tháng.