Tag:

Giải pháp giảm quá tải

TTCT - Đã có một số bệnh viện cài đặt phần mềm giải quyết việc đăng ký khám bệnh online, nhưng phần đông người dân không biết hoặc tính tiện ích chưa được chú trọng. Vì thế dù có giải pháp, công cụ nhưng chưa có nhiều người dân sử dụng.