Tag:

Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh năm

TTCT - Được đồng trao giải Việt Nam học của Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh năm nay (cùng với nhà nghiên cứu Pháp Alain Ruscio) là nhà nghiên cứu Nga Pavel Vladimirovich Pozner. So với sử gia Pháp Alain Ruscio, một tên tuổi khá quen thuộc ở Việt Nam, những đóng góp của Pavel Vladimirovich Pozner còn ít được giới thiệu. Nhân dịp sang Việt Nam nhận giải thưởng vào ngày 24-3, ông đã dành cho TTCT một cuộc trao đổi.