Tag:

Giám sát hoạt động của chính phủ

TTCT - Giám sát hoạt động của chính phủ, Wikileaks cũng phải chấp nhận sự soi mói nhắm vào mình như một phần tất yếu của trò chơi dân chủ. Tờ Wall Street Journal số mới đây đã giới thiệu một số “con mắt soi mói” nhắm vào Wikileaks.