Tag:

Giám tuyển độc lập

TTCT- Ngày 30-9 và 1-10-2017, tại Sotheby’s Hong Kong có mấy phiên đấu giá liên quan đến nghệ thuật/mỹ thuật Việt. Bên cạnh sự rộn ràng, hi vọng là sự hồ nghi, lo lắng về vấn đề thật giả, về nguồn gốc và cả lòng tin từ người mua.