Tag:

Giáo sư John Kleinen

  • TTCT
  • 13/10/2013
  • 997 từ

TTCT - Có rất nhiều điều tạo nên nhân kiệt Võ Nguyên Giáp, mà những hoạt động của một trí thức trẻ trong ngày đầu dấn thân vào con đường tranh đấu cho đất nước độc lập đóng góp một ý nghĩa quan trọng.