Tag:

Giặt rửa

TTCT - Mỗi năm, nhiều tỉ đôla nguồn gốc mờ ám được bơm vào nền kinh tế hợp pháp, làm suy đồi nhiều định chế tài chính và quan chức. Là một vấn nạn toàn cầu, nhưng nạn rửa tiền vẫn là điều gây tranh cãi về quy mô chính xác của nó.