Tag:

Giày rồng

TTCT - Kinh doanh và hoạt động xã hội có vẻ nghịch nhau ở bản chất lợi nhuận cá nhân và tính chia sẻ cộng đồng. Vậy Fashion4Freedom giải quyết mối quan hệ này như thế nào?