Tag:

Gieo mầm trên sa mạc

TTCT - Chính con người, do ngu dốt, ngạo mạn và tham lam vô độ đã làm đất trồng trở nên bạc màu, kiệt quệ sức sống... Đó là nguyên nhân canh tác không hiệu quả, sản phẩm nông nghiệp không bổ dưỡng, không an toàn cho sức khỏe...