Tag:

Glyptostrobus pensilis

TTCT - Cây thông nước hay thủy tùng (glyptostrobus pensilis) là loài thực vật duy nhất thuộc chi Glyptostrobus. Hóa thạch cổ nhất của nó được biết đến là vào kỷ Creta (Kỷ Phấn trắng), song cho đến nay, chỉ còn vài quần thể rất nhỏ của loài thực vật này còn tồn tại. Ở Việt Nam, 162 cây thủy tùng còn lại hiện được bảo vệ nghiêm ngặt, bởi chúng được coi là những báu vật quốc gia.