Tag:

Goh Poh Seng

TTCT - Khi ta mơ quá lâu (*) là câu chuyện khá bình lặng của nhân vật chính Kwang Meng, một chàng trai 18 tuổi ở giai đoạn chuyển tiếp giữa những mộng mơ tuổi trẻ và gánh nặng trách nhiệm mà xã hội đòi hỏi. Thế nhưng, chỉ qua số phận một con người nhỏ bé và những lựa chọn của anh ta, người ta thấy được chân dung một đất nước.