Tag:

GRIGORI GORIN

TTCT - Anh ta là nhà văn, chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn. Anh ta vừa cho ra mắt một tiểu thuyết có nội dung chỉ đáng 3 rúp, nhưng người ta lại bán với giá 7,5 rúp. Lương tâm anh ta thấy cắn rứt nên muốn lấy nhuận bút đền bù cho độc giả...