Tag:

Hà Tiên

  • DUY
  • 17/1/2012
  • 816 từ

TTCT - Chị là người phụ nữ không đẹp. Chị xuất hiện trong cái cơ quan cũ kỹ nơi tôi làm việc khiến bầu không khí trầm trầm thêm nét rổn rảng. Mọi người gán cho chị cái biệt danh mà tôi đoán cả đàn ông lẫn đàn bà chẳng ai muốn: “Q. mát”.