Tag:

Hải đăng

TTCT- Đèn biển Mũi Dinh ở Thuận Nam (Ninh Thuận) là ngọn đèn hiểm trở nhất trong các ngọn đèn dọc bờ biển đất nước. Ở đó có những người đàn ông đã thức canh đèn từ khi còn trai tráng đến khi tóc pha sương, miệt mài như một nghiệp dĩ trót mang.