Tag:

Hải Hậu

TTCT - Bất chấp hiện tượng biển xâm thực những năm gần đây với tốc độ mỗi năm một tăng, người dân ở Hải Lý vẫn tiếp tục đánh bắt hải sản, họp chợ ngay trên bờ biển, chuẩn bị công việc cho những chuyến ra khơi...