Tag:

Hàng không nằm đất

TTCT - Nếu ngành hàng không từng vươn lên thành một trong những trụ cột của toàn cầu hóa từ cuối thế kỷ trước thì trong thời thế giới khủng hoảng vì dịch COVID-19 hôm nay, bức tranh về ngành công nghiệp này chỉ toàn những con số cắt giảm u ám và hình ảnh máy bay “nằm đất” thành hàng dài trên đường băng.