Tag:

HÀNH TRANH DU LỊCH

TTCT - Đi du lịch, dù “đi bụi” hay đi tour luôn cần bạn đồng hành. Nhưng có vẻ như thiết bị di động và những ứng dụng cực kỳ tiện dụng của nó cho chúng ta thêm một bạn đồng hành nữa.