Tag:

Harrison Bergeron

TTCT - ​Chương trình truyền hình bỗng nhiên bị gián đoạn vì một bản tin. Bản tin về chuyện gì thì ban đầu còn chưa rõ vì người dẫn chương trình, như tất cả những người dẫn chương trình khác, đều bị điều chỉnh giọng nói nặng nề: ​“Harrison Bergeron, 14 tuổi, vừa mới trốn khỏi trại giam, nơi hắn bị giam giữ vì âm mưu lật đổ chính quyền..."