Tag:

Harry Potter

TTCT - Nhà xuất bản Anh Bloomsbury vừa công bố tên họa sĩ sẽ thực hiện các minh họa cho bản mới Harry Potter của J. K. Rowling. Đó là họa sĩ trẻ Jim Kay, theo thông tin trên Twitter của nhà xuất bản hôm 6-12 (https://twitter.com/BloomsburyBooks).