Tag:

Hiện vật chiến dịch Điện Biên Phủ

TTCT - Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy ngày nào đã được tái hiện một cách giản dị nhưng đầy cảm xúc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, thông qua những hiện vật được sưu tầm qua nhiều thời kỳ và cả những hiện vật được chính các cựu chiến binh Điện Biên Phủ hay người nhà của họ gửi tặng.