Tag:

HLV Roy Hodgson

TTCT - Những giải thích cho chiến dịch World Cup tệ nhất của đội tuyển Anh ở Brazil 2014 thường tập trung vào việc lựa chọn chiến thuật, đội hình và năng lực của HLV Roy Hodgson.