Tag:

Họ đã kiếm tiền

TTCT - Tại các quốc gia phát triển, không có chuyện các hội dễ dàng ngửa tay xin tiền từ chính phủ. Họ đều áp dụng mô hình gây quỹ và chi tiêu rất rõ ràng, minh bạch.