Tag:

Hồ Thị Ngọc Hoài

TTCT - Thanh niên lửng hùng hổ vướng vào gióng gánh chị hàng rong làm các thứ trên hai cái mẹt văng ra. Thanh niên vẫn ngang nhiên đi tiếp. Chị hàng rong tức tối gọi giật: