Tag:

HỒ TRUNG LIÊN

TTCT  -Em bảo rồi anh không nghe. - Sao (?) - chữ “sao” anh thốt ra với tròng mắt căng và nét mặt dữ, không hẳn là câu hỏi.