Tag:

Hồ Văn Hưng

TTCT - Tranh màu nước là tên triển lãm cá nhân của họa sĩ trẻ Hồ Văn Hưng tại gallery Tự Do, 54 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM. Triển lãm kéo dài từ ngày 8 đến 28-6-2013.