Tag:

Hoàng gia Thái

TTCT - Một trong những cách để người Thái tưởng nhớ người đã khuất là viết sách về họ. Mỗi quyển “sách tưởng nhớ” (funeral book) là một ấn bản cuộc đời độc nhất vô nhị không chỉ mang giá trị lịch sử gia đình mà đôi khi còn lưu giữ cả những tinh hoa văn hóa của một dân tộc, như ẩm thực chẳng hạn.