Tag:

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

TTCT - Lần thứ hai Việt Nam đắc cử thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) và sẽ nhận nhiệm vụ trong 2 năm, bắt đầu từ 1-1-2020. HĐBA làm gì, như thế nào là một câu chuyện cũ mà luôn mới với những diễn biến cấp bách của tình hình thế giới.