Tag:

Hội đồng tiền lương

TTCT - Sau mấy phiên thương lượng, Hội đồng tiền lương quốc gia (HĐTLQG) đã trình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu năm 2017 là 7,3% trong sự không hài lòng của hầu hết các bên tham gia thương lượng: Tổng liên đoàn Lao động VN - đại diện giới công nhân, Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) - đại diện khối doanh nghiệp.