Tag:

Hội ngộ

TTCT - Rất nhiều món đồ "độc" của gốm Cây Mai, gốm Sài Gòn, gốm Biên Hòa, gốm Lái Thiêu đã theo chân chủ nhân của chúng - những nhà sưu tầm lâu năm chuyên dòng gốm Nam bộ - về Bình Quới (TP.HCM) trong một cuộc hội ngộ hiếm hoi mới đây.