Tag:

Hội Thảo Việt Nam học 2012

  • L.N.
  • 3/12/2012
  • 1990 từ

TTCT - LTS: Thống kê cho thấy số du khách Nga sang Việt Nam đang ngày càng tăng. Nhưng người Nga hiện đại biết gì về Việt Nam trước khi đặt chân tới đất nước này?