Tag:

Hy Lạp

Với cuộc bầu cử quốc hội sớm vào ngày 25-1 tới, có vẻ như Hi Lạp đang tiến đến việc ra khỏi khu vực đồng euro. Trong bề sâu, chuyện Hi Lạp ra đi hay ở lại không đáng quan tâm bằng mối quan hệ với các chủ nợ mà quốc gia này là một điển hình.