Tag:

Internet không còn tự do

TTCT - Cách đây 20 năm, John Perry Barlow, một người đấu tranh cho quyền tự do của Internet, đã công bố “Tuyên ngôn về sự độc lập của không gian mạng”, bắt đầu bằng: “Các chính phủ của thế giới công nghiệp hóa, những gã khổng lồ sắt thép đã nhàu nhĩ, ta tới từ không gian mạng, căn nhà mới của tri thức. Đại diện cho tương lai, ta yêu cầu những kẻ thuộc về quá khứ như các người để chúng ta yên. Các người không được chúng ta chào đón và không có chủ quyền ở nơi của chúng ta”.