Tag:

Iran trở lại

Ba tháng sắp tới sẽ là những ngày thương thảo vô cùng căng thẳng của các bên để cụ thể hóa thành văn bản những thỏa thuận khung mà bộ trưởng ngoại giao nhóm P5+1 và Iran đạt được tại Lausanne (Thụy Sĩ) ngày 2-4-2015.