Tag:

Jo Nesbo

TTCT - Quen không khí sân vận động để đá bóng và biểu diễn nhạc rock, làm môi giới chứng khoán rồi viết truyện trinh thám, danh tiếng vượt khỏi châu Âu - đó là nhà văn Na Uy Jo Nesbo với lượng sách phát hành chỉ tính riêng trong nước đã hơn 1,5 triệu bản và tính chung toàn cầu - hơn 40 thứ ngữ, vượt 11 triệu bản.