Tag:

"Tôi viết về sự gãy vỡ nền tảng của con người"

TTCT - Cuốn tiểu thuyết gần nhất của chủ nhân giải Nobel văn chương, Adieu, mon livre!, cũng như những trước tác ông xuất bản tại Nhật, làm rung lên lời vang vọng trước tai họa nước này vừa trải qua, tạo thêm sức nặng cho đề tài cốt yếu mà ông theo đuổi: sự đổ vỡ nền tảng của con người.