Tag:

Khánh Liên

TTCT - Hồi còn dạy ở núi tôi luôn canh đồng hồ báo thức lúc năm giờ ba mươi sáng.