Tag:

Khánh Ly

TTCT - Cuộc trình diễn ngày 9-5 sắp tới đây của ca sĩ Khánh Ly tại Hà Nội, đánh dấu 39 năm quay trở lại sân khấu trong nước, tạo nên nhiều cảm giác khác nhau.