Tag:

Khát vốn hay khát nước

TTCT - Hạn hán đã luôn là vấn đề của Ninh Thuận suốt lịch sử. Người ta có quyền đặt ra câu hỏi rằng liệu vấn đề này đã được nhận thức đủ hay chưa và nếu rồi, tại sao người dân nơi này vẫn đối diện cơn khát?